Ентчета

Така ентите наричали своите малки. По времето на Войната за пръстена, от векове вече нямало ентчета заради загубата на ентругите.