Еорлинги

Название на северняците, заселили се сред зелените поля на Каленардон след Битката при полето на Келебрант. Каленардон им бил дарен от наместника на Гондор Кирион, който бил подпомогнат от техния владетел Еорл Млади. На него са наречени и самите еорлинги („еорлинги” е осъвременено име на по-старата и по-често срещана форма „еорлингас”). Те се наричали още рохирими или рохански конници.