Еорл Млади

Син на Леод от еотеода и основател на Рохан. Когато Гондор бил в безизходица, кралството потърсило помощ от Еорл, който разбил враговете на Южното кралство. За отплата наместникът Кирион дал на народа му земите Каленардон.