Ерендис

Благородничка от Нуменор, която станала кралица на Тар-Алдарион, шестият крал на Нуменор. Тяхната дъщеря била първата управляваща кралица Тар-Анкалиме.