Етир Андуин

Под Пеларгир водите на Порос се вливали в р. Андуин, където започвала голяма делта от близо петдесет мили. Това бил граничен район на Гондор, населен предимно с рибари.