Зирак

Съкратено от Зиракзигил — название на джуджетата за планината, наречена Келебдил от другите раси.