Келебдил

Наречен Среброзъб, един от трите върха на Мъгливите планини (заедно със Карадрас и Фануидол), който се намирал над древния джуджешки град Хазад-дум.