Фануидол

Наричан още Мъглоглав, един от трите върха на Мъгливите планини (заедно с Карадрас и Келебдил), разположени над Хазад-Дум — древният град на джуджетата.