Зъб

Име на Ортанк — крепостта на вълшебника Саруман и един от възможните значения на елфическото название.