Ибал

Момче, което живеело в нуменорската област Емерие, недалеч от белия дом на Ерендис. В детството си бъдещата кралица Анкалиме го познавала. Баща на Ибал бил Улбар, който служел на корабите на Алдарион. Ибал мечтаел да плава по Великото море като баща си, но не знаем дали мечтата му се сбъднала.