Великото море

Белегаер, огромният океан, лежащ на западните брегове на Средната земя. Далеч на запад над морето бил Аман — Неумиращите земи, а в средата на този океан бил поставен Нуменор през Втората епоха.