Белегаер

Големият океан, намиращ се между Средната земя на изток и Аман на запад. През Втората епоха в средата му се намирало островното кралство Нуменор.