Игра на гатанки

Древна хобитова игра, която служела за уреждане на спорове. Играчите се питали взаимно гатанки докато единият от тях не успеел да отговори.

Вж. гатанките между Билбо Торбинс и Ам-гъл от „Хобит”.