Индис

Ванияр и втора съпруга на Финве след заминаването на Мириел Серинде. Майка на Финарфин и Финголфин.