Ирх

Синдаринското име на расата, известна на хората като „орки”. Думата „ирх” е множественото число на „орх”.

Забележка: В българския превод на „Властелинът на пръстените” думата е предадена погрешно като „ирч”.