Синдарин

Езикът на сивите елфи от Белерианд, който бил най-често използван в Средната земя. Когато нолдорите се завърнали в Средната земя в началото на Първата епоха Тингол наредил техният език, куеня, да не се говори в неговото кралство. Така, езикът на неговия народ, синдарин, станал главният елфически език. Куеня продължил да бъде използван като церемониален и поетичен език.

Синдарин и куеня имали много общи корени и двата езика имали много сходни думи. В синдарин имало много регионални „диалекти”, като този в Дориат бил смятан за най-благородния от тях.