Сиви елфи

Синдарите — тези телери, които останали в Белерианд, докато техните родственици отплавали отвъд Великото море.