Исенгардци

Главното название за всички обитатели и войници на Исенгард, но използвано най-вече от Толкин във връзка със слугите на Саруман по време на Войната за пръстена.