Исенгар Тук

Едно от многото деца на Стария Тук. Известен със заминаването си по море на младини (забележителен подвиг за един хобит).