Стария Тук

Прозвище на тан Геронтиус Тук, дадено му заради преклонната му възраст.