Тан

Многоуважаваната титла на военния водач на Графството. Първият тан бил Бука от Мочурището и тази титла била държана от единадесет от наследниците му — Старофуковци, докато не се преместили отвъд река Брендивин във Фуков край. След това титлата била поета от главата на клана ТукИсумбрас I, и всички глави на рода след него.

Знае се, че Графството е имало поне тридесет и три тана — от Букка, който станал тан през 1979 г. Т.Е. до Фарамир I, който поел титлата през 63 г. Ч.Е., повече от хиляда години по-късно.

I Бука от Мочурището (тан от 1979 г. Т.Е.)

Първият тан получил титлата си през 1979 г. (379 г. по летоброенето на Графството) по времето, когато северните земи се възстановявали от опустошителната война, в която древното кралство Артедаин било унищожено. Букка бил наследен от танове от линията на Старофуковците.

II-XI Десет Тана от Старофукова линия (танове, властващи около 300 г. до 2340 г. от Т.Е.)

Букка бил наследен от танове, чиито имена не са записани, но се знае, че взели прякора „Старофук” в чест на предшественика си.

XII Горхендад Старофук (тан до 2340 г. от Т.Е.)

Линията на Старофуковци завършила с Горхендад, който пресякъл река Брендивин и основал Фуков край, променяйки името си на Брендифук. Танството преминало от него на рода Тук и Горхендад бил наследен от първия тан от рода Тук.

XIII Исумбрас I (тан от 2340 г. от Т.Е.)

Тринадесети тан по ред след Букка и първи от рода Тук. Наследниците на Исумбрас продължили да бъдат танове до края на записаната история на Графството.

XIV-XXI Осем Тана от рода Тук (танове, властващи около 200 г. до 2683 г. от Т.Е.)

Осем хобита от рода Тук, които поели танството от Исумбрас I. Имената им не са споменати никъде, но можем да направим предположение за фамилиите им от имената на по-късни танове. Сред тези осем вероятно са били Исенгрим I, Ферумбрас I, Паладин I и Исумбрас II, но не са останали записки от властването им.

XXII Исенгрим II (тан за 39 г. до 2722 г. от T.Е.)

Двадесет и втори тан, десети по линията на Туковците. Исенгрим започнал изкопаването на Големите смялове, които щели да станат седалище на тановете в Туков край. Той станал тан скоро след като първият пушилист бил представен в Графството от Тоболд Рогосвирец. Исенгрим бил наследен от сина си.

XXIII Исумбрас III (тан за 32 г. до 2759 г. от Т.Е.)

Неговият по-малък син бил прочутият Бандобрас Тук, наричан „Бикогласния”. По времето на Исумбрас Графството било заплашвано от орки и Бандобрас победил отряд от тях при Битката на Зелените поля. Въпреки този подвиг Бандобрас си оставал по-малък син на Исумбрас и за това танството преминало у по-големия му брат.

XXIV Ферумбрас II (тан за 42 г. до 2801 г. от Т.Е.)

Той бил наследен от сина си.

XXV Фортинбрас I (тан за 47г. до 2848 г. от Т.Е.)

По време на неговото управление през Графството минали много джуджета от рода на Дурин, пътуващи на запад, за да се останат в Сините планини. Фортинбрас бил наследен от сина си.

XXVI Геронтиус Тук (тан за 72 г. до 2920 г. от Т.Е.)

Стария Тук бил тан в продължение на седемдесет и две от сто и тридесетте си години живот и имал дванадесет деца. По негово време Графството претърпяло ужасните лишения на Лютата зима и нашествието на белите вълци. Геронтиус бил наследен от най-възрастния си син.

XXVII Исенгрим III (тан за 10 г. до 2930 г. от Т.Е.)

Поради дългите години, през които управлявал Стария Тук, най-големият му син Исенгрим поел властта чак когато бил на осемдесет и осем. Той бил тан само десет години и починал без да остави наследник. Затова бил наследен от по-малкия си брат.

XXVIII Исумбрас IV (тан за 9 г. до 2939 г. от Т.Е.)

Също като брат си Исенгрим, Исумбрас поел танството когато бил на 92 г. След кратко време като тан на Графството той бил наследен от сина си.

XXIX Фортинбрас II (тан за 41 г. до 2980 г. от Т.Е.)

Скоро след като станал тан, Хобитово било изненадано от мистериозното изчезване и завръщане от Пущинака на Билбо Торбинс от Торбодън. Фортинбрас бил наследен от сина си.

XXX Ферумбрас III (тан за 35 г. до 3015 г. от Т.Е.)

Той бил тан по времето на известната прощална гощавка и празненство по случай рождения ден на Билбо Торбинс, на които обърнал специално внимание. Ферумбрас не се оженил и за това не оставил наследник. Поради това танството преминало в четвъртия син на Геронтиус — Хилдигрим, и по-точно у неговия внук.

XXXI Паладин II (тан за 19 г. до 13 г. от Ч.Е.)

Роден по времето, когато великият му чичо Исумбрас IV бил тан, Паладин водел живот в Бели извор в Туков край. Той бил тан по времето на Войната за пръстена и удържал Туков край от главорезите, които нападнали Графството по това време. Паладин бил наследен от най-големия си син, четвъртото му дете.

XXXII Перегрин I (тан за 50 г. до 64 г. от Ч.Е.)

Перегрин Тук от Задругата на пръстена наследил танството 13 години след завръщането си от приключенията на юг и го задържал до дълбока старост. На 94-годишна възраст той оставил службата и поел отново към страните на юг с приятеля си Мериадок Брендифук; двамата не били видени повече в Графството. Перегрин бил наследен от сина си.

XXXIII Фарамир I (тан от 63 г. от Ч.Е.)

Не се знае много за Тан Фарамир, кръстен на принца на Итилиен, освен това, че се е оженил за дъщерята на Самознай Майтапер — Златокоска. Без съмнение, Фарамир I бил наследен от следващи поколения танове на Графството, но не разполагаме със сведения за тях.