Ферумбрас Тук II

По-големият от двамата сина на тан Исумбрас III. Неговият по-малък брат бил небезизвестният Бандобрас Тук — победител в Битката на Зеленикови поля. Ферумбрас обаче бил този който наследил титлата тан след смъртта на баща им. Четиридесет и две години той бил тан на Графството — двадесет и четвъртия подред. Бил наследен от сина си Фортинбрас.