Исумбрас Тук III

Единадесети тан от туковия род и двадесет и трети подред, Исумбрас наследил баща си Исенгрим II. Той имал двама синове, по-малкият от които станал известен като „Бикогласния”. По време на неговото управление се провела битката на зелените поля, а в края на живота му започнала Дългата зима. Той бил наследен от по-големия си син Ферумбрас II.