Мериадок Брендифук

Мери, наречен „Великолепни”, бил син на Сарадок Брендифук. Той придружил Фродо в похода към Съдбовния връх. Пленен с приятеля си Перегрин Тук от орки, той бил отделен от Задругата на пръстена, но впоследствие успял да избяга и станал първият простосмъртен, срещнал енти в гората Ветроклин. Мери присъствал на унищожението на Исенгард и се сражавал в Битката на Пеленорските поля с рохиримите. Делата му там му спечелили слава, защото заедно с Еовин Роханска той победил предводителя на назгулите.

Тази статия е все още мъниче. Можете да помогнете на ЕАпедия, като я редактирате и я разширите.