Еовин

Внучка на крал Тенгел от Рохан и сестра на Еомер Еадиг. Тя язди преоблечена като мъж към Пеленорските поля и се нарича Храброшлем. Успява да убие Повелителя на назгулите с помощта на Мериадок Брендифук. По-късно става съпруга на Фарамир, княз на Итилиен.