Храброшлем

Псевдонимът, който си избрала Еовин, когато нарушила повелята на чичо си Теоден и яздила към Битката на Пеленорските поля.