Исенгрим Тук III

Първият от синовете на Стария Тук. Заради дългата продължителност на живота на баща му, Исенгрим бил вече стар хобит когато наследил титлата тан на 88 години. Умрял едва 10 години след баща си и бил наследен от по-младия си брат Исумбрас Тук IV.