Исумбрас Тук IV

Стария Тук бил тан на Графството 72 години и така първородният му син Исенгрим бил на 88 години, когато наследил титлата. Заради възрастта си, Исенгрим бил тан едва 10 години и бил наследен от по-младия си брат Исумбрас IV. Исумбрас бил на 92 години когато наследил длъжността и неговото управление било дори по-кратко от това на брат му — след девет години той умрял и бил наследен от сина си Фортибрас.