Бука

В края на третото хилядолетие от Третата епоха, хобитите от Графството били изправени пред множество опасности. Северните земи на Средната земя били обзети от война. Армиите на Ангмар, Артедаин, Кардолан, Рудаур, и по-късно на Гондор, преминавали през земите, които съставяли северното кралство Арнор. Повечето от хобитите се укрили, въпреки че имало и такива, които се сражавали на страната на Артедаин, но те никога не се завърнали.

В крайна сметка, настанал отново мир — кралствата на дунеданците паднали едно по едно и тогава победоносният Крал-чародей на Ангмар бил сразен от гондорската войска. Хобитите се завърнали към предишния си спокоен живот, но смъртта на Арведуи, последният крал на Артедаин, ги оставила без водач.

Четири години изминали от края на великите войни и хобитите решили да издигнат свой предводител. Те избрали Бука за тан на Графството, който ги управлявал мъдро оттам насетне.