Туков край

Обширна област в Западната околия на Графството, която по наследство принадлежала на рода Тук. Туков край се намирал южно от източния път, а главният му град Скътана паланка лежал в Зелените хълмове. Там, сгушени между склоновете, се намирали Големите смялове — наследственият дом на Туковци. На запад от Скътана паланка се намирало по-малкото селище Туков рът.