Зелените хълмове

Област в Графството, простираща се в три от четирите му околии.

Западните склонове на Зелените хълмове били в Западната околия, в земите на сем. Тук. От Туков край започвал път, който вървял през Зелените хълмове, и по който вървели за кратко Фродо, Сам и Пипин по пътя си към Торбодън.

Хълмовете минавали през северните части на Южната околия, където селцето Яка стомна лежало на южните им склонове. В Източната околия, Зелените хълмове ставали гористи и свършвали в Зелеников край.