Яка стомна

Селище в северните части на Графството, което било дом на семейство Вържиколан и Лобелия Влачи-Торбинс. След прочистването на Графството от главорезите на Шарки, тя се отказала от Торбодън и се завърнала в дома си в Яка стомна.

Забележка

  1. Названието на английски е Hardbottle. Елементът –bottle произлиза от староанглийската дума botl, вариант на bold, откъдето произлиза съвр. build „строя”. Думата означава „(голямо) жилище, дом” и няма нищо общо с bottle „шише, стомна”. Подходящ превод би включвал думата „твърд” и българска наставка за съставяне на имена на местности и селища, напр. Твърдище, Твърдино, Твърдица и т.н., защото е построен или изсечен в скали, камък.