Самознай Майтапер

Верен слуга и спътник на Фродо Торбинс, който го придружавал до Мордор и му помогнал да завърши похода към Съдбовната планина. В годините след Войната за пръстена дълги години бил кмет на Графството. Отплавал отвъд Морето през 61 година от Четвъртата епоха.

Тази статия е все още мъниче. Можете да помогнете на ЕАпедия, като я редактирате и я разширите.