Андуайз Въжаря

Ами че дядо ми, а подир него и чичо ми Анди, дето беше най-голям брат на Старика, дълги години имаше въжарска работилница в Теснопол. — „Двете кули” IV 1, „Опитомяването на Смеагол”


Син на Хобсън, Въжаря Майтапер, и по-голям брат на Бързохам Майтапер, Старика. Андуайз работил като въжар, продължавайки семейната традиция на дядо си Хоб Майтапски.

По-малкият брат на Андуайз, Бързохам, се преместил в Хобитово, където с братовчед си Холман Зеленоръки станал градинар и поставил началото на фамилията Градинаски. За потомците на Андуайз обаче не знаем нищо, освен че имал син на име Ансон.