Хоб Майтапски

Син на Уайзман Майтаповски, който вероятно е пътувал с баща си при преместването им от Майтаповско в Теснопол. Там Хоб работил като въжар, което дало началото на дълга семейна традиция. Неговият син Хобсън бил баща на Бързохам Майтапер и дядо на Сам от задругата на пръстена.

На стари години Хоб станал известен под името Стария Майтаперски, откъдето дошло и фамилното име на Бързохам и Самознай — Майтапер.