Хобсън

Синът на Хоб Майтапски, който от своя страна бил бащата на Бързохам Майтапер — Старика, и дядо на Самознай Майтапер от Задругата на пръстена. Хобсън, който първи в рода приел името „Майтапер”, се споменава от Сам като дядото, който работил като въжар в Теснопол.