Майтапер

Старо семейство в Графството, изпървом от селцето Майтапово. Негов представител е Самознай Майтапер, който участва в Задругата на пръстена.

  • Бързохам от Майтаповско
  • Уайзман Майтаповски <ref>Името „Gamwich” произлиза от селото, където живеела тази фамилия — Майтаповско. На езика на хобитите селото било наричано „Galabas”, от galab „игра” и bas „село”, т.е. game-wick/wich, което се произнасяло гамидж. На български името е преведено „Майтаповски”.</ref>
  • Хоб Майтапски <ref>Фамилното име „Gammidge” произлиза от „Gamwich” (Майтаповско), което се произнасяло гамидж. Българският превод е „Майтапски”.</ref>
  • Хобсън (Въжаря Майтапер) <ref>„Gamgee” е рядко срещано, но съществуващо английско фамилно име. Толкин споделя: „Не знам произхода му, но не изглежда да е английско име. Думата има значение и на „суров памук, вата” (в детството ми все още се използваше с това значение) от името на С. Гамджи (починал 1886 г.) — известен хирург, изобретил медицинския памук. При превод е най-добре името да се остави непроменено.”</ref>


Забележка

<references/>