Хамсон Майтапер

Най-голям брат на Самознай Майтапер, който се преместил да живее в Теснопол. Там той и чичо му Андуайз работили като въжари.