Уайзман Майтаповски

Син на Бързохам, чието име произлиза от названието на родното село на баща му, Майтаповско. Уайзман бил наречен така след като се преместил да живее в Теснопол. Той бил пра-прадядо на Самознай Майтапер от задругата на пръстена.