Старика Майтапер

Така често бил наричан бащата на Самознай Майтапер, чието истинско име било Бързохам.