Сивите заливи

Митлонд, пристанищата на Кирдан в източния край на залива Лун, от които елфите от северните части на Средната земя отплавали на запад в по-късните епохи.