Лун (залив)

Залив на Великото море при устието на река Лун, която разделяла Форлиндон на север и Харлиндон на юг. Сивите заливи се намирали в източния край на този залив.