Харлиндон

По-малката, южна част от елфическите земи от Линдон на западните брегове на Средната земя. Харлиндон лежал на юг от залива Лун, а пристанището на Харлонд се намирало на северното му крайбрежие.