Елесар

Название на Арагорн. Отдавна било предречено, че той ще заеме това име, което му било дадено от Галадриел в Лориен. Тя го дарила със зелен камък, поставен в сребърна брошка във формата на орел, когато той потеглил със Задругата на пръстена от нейните земи (на 16 февруари 3019 г. от Третата епоха). По-късно Арагорн се възкачил на трона на Гондор и приел името Елесар, след което бил наричан „крал Елесар”.