Старофук

Потомци на Бука от Мочурището и наследствени танове на Графството. Горхендад Старофук преместил дома на семейството в Бренди-палат във Фуков край и променил фамилното име на Брендифук.