Мочурището

Плодороден, но блатист земеделски регион по западните ридове на река Брендивин в източната околия на Графството.