Истар

Куенийска дума, значеща горе-долу „мъдрец” и превеждана като „магьосник”. Вж. Истари