Истари

Орденът на магьосниците — маярите, които дошли в Средната земя след първото хилядолетие на Третата епоха. От тях, петима отишли по северозападните области — Саруман, Гандалф, Радагаст, Алатар и Паландо.