Радагаст

Вълшебник от ордена на Гандалф и Саруман, който останал в западните земи на Средната земя; живеел в Росгобел на границите с Мраколес. Радагаст Кафявия умеел да разговаря с дивите зверове и птиците и бил част от Белия съвет. Неговото име на куеня било Айвендил.