Айвендил

Означава „любител на птици”. Това е валинорското име на магьосника, познат като Радагаст в Средната земя.